Dentsu Aegis Network Polska powołuje client partnerów i stacki kompetencyjne, by wspierać swój model operacyjny

Dentsu Aegis Network Polska powołuje client partnerów i stacki kompetencyjne, by wspierać swój model operacyjny

Opublikowany

Grupa Dentsu Aegis Network od dłuższego czasu pracuje w modelu operacyjnym, w którym coraz większa grupa klientów obsługiwana jest w ramach tzw. zespołów zintegrowanych – zespołów łączących wszystkie kompetencje wspierające biznes klientów, niezależnie od spółki.

Jest to pochodną przyjętego przez Grupę podejścia klientocentrycznego, zgodnie z którym wszyscy eksperci Dentsu Aegis Network Polska, pracujący na rzecz klientów, działają wspólnie, w oparciu o jeden standard, oferując Dentsu Solution – rozwiązania na styku wielu kompetencji oferowanych przez Grupę.

Dzięki współpracy zespołów eksperckich oferowane rozwiązania w najbardziej efektywny sposób odpowiadają na potrzeby partnerów biznesowych, integrując kompetencje strategiczne, mediowe i kreatywne, wspierając to potencjałem data i technologii.

Client partnerzy 
Za działania zespołu zintegrowanego odpowiada client partner – osoba z długoletnim doświadczeniem biznesowym. Client partner wspierany przez zespół ekspertów i kierujący ich działaniami pełni funkcję doradcy, konsultanta rozumiejącego biznes Klienta oraz szanse i możliwości wynikające z transformacji cyfrowej. -„Client partner jest przede wszystkim zaufanym konsultantem, który jest bardzo blisko Klienta i jego wyzwań biznesowych. Wspierany przez model operacyjny Grupy, talenty zespołów zintegrowanych oraz sieć partnerów zewnętrznych, skutecznie pomaga w doborze rozwiązań, wzroście biznesu, rozwoju marek i budowaniu doświadczenia konsumentów. W naszym założeniu, rozumienie ekonomii cyfrowej, które jest naszym DNA, daje możliwość wsparcia w transformacji cyfrowej, zwiększania efektywności i współpracy w obszarach R&D.” – charakteryzuje rolę client partnera Sławomir Stępniewski, CEO Grupy Dentsu Aegis Network w Polsce.
Stacki – centra eksperckie 
By dodatkowo przyśpieszyć proces transformacji w strategicznie istotnych obszarach, Grupa Dentsu Aegis Network powołała również specjalne centra ekspertyzy – stacki kompetencyjne.

Na ich czele stanęli liderzy kompetencji, posiadający wizję i realizujący strategię rozwoju Grupy w obszarze Data, Strategy and Insights, Social, Creative Technology, CRM oraz TV&Video. -„Specjalistyczna wiedza ekspercka skupiona w utworzonych stackach jest odpowiedzią Grupy Dentsu Aegis Network na potrzeby klientów, z których nie wszyscy dzisiaj zdają sobie sprawę, a które w dobie ekonomii cyfrowej będą kluczowe w najbliższych latach” – mówi Krzysztof Mocek, chief operating officer Grupy. „Połączenie pracy koncepcyjnej poszczególnych szefów stacków, szukanie rozwiązań na styku poszczególnych kompetencji oraz łączenie ich z wiedzą o wyzwaniach po stronie biznesów klientów, reprezentowaną przez client partnerów pozwala nam realnie wpływać na budowanie przewagi konkurencyjnej naszych partnerów.” – dodaje Mocek.
Od lewej: Agnieszka Jaworska, Natalia Skrzypek, Mikołaj Twardowski, Paulina Przetacka, Malwina Kozakiewicz, Jan Mosiejczuk

Od lewej: Agnieszka Jaworska, Natalia Skrzypek, Mikołaj Twardowski, Paulina Przetacka, Malwina Kozakiewicz, Jan Mosiejczuk

Na czele stacków stanęli: Agnieszka Jaworska, head of CRM Stack, Malwina Kozakiewicz, head of Creative Technology, Jan Mosiejczuk head of Strategy and Insight Stack, Paulina Przetacka, head of TV&Video Stack, Natalia Skrzypek, head of Social Media Stack, Mikołaj Twardowski, head of Data Stack i chief data officer w Dentsu Aegis Network.

Dentsu Aegis Network, realizując swoją strategię biznesową, w której kluczową rolę pełni innowacja, na bieżąco obserwuje rynek i wkrótce planuje powołanie kolejnych stacków.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Stack Leaderzy Dentsu Aegis Network Polska.jpg

grafika | 4,62 MB

Pobierz