SIEĆ CARAT PRZEDSTAWIA POZYTYWNĄ PROGNOZĘ NA 2016 ROK: WYDATKI NA REKLAMĘ NA ŚWIECIE WZROSNĄ O 4,7%, CZYLI O 25 MLD USD

SIEĆ CARAT PRZEDSTAWIA POZYTYWNĄ PROGNOZĘ NA 2016 ROK: WYDATKI NA REKLAMĘ NA ŚWIECIE WZROSNĄ O 4,7%, CZYLI O 25 MLD USD

Opublikowany

Najnowsze prognozy sieci domów mediowych Carat dotyczące globalnych wydatków na reklamę przewidują, że wydatki te wzrosną w 2015 roku o 4,0%, tj. do poziomu 529 mld USD, czyli nieco poniżej 4,6% przewidywanych w marcu 2015 roku. Natomiast w 2016 roku wydatki te mają wzrosnąć o 4,7%, co przełoży się na dodatkowe 25 mld USD. Co oznacza dalszy stabilny rozwój segmentu mediów digital ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na reklamę mobilną oraz wideo online. 

Wiodąca globalna sieć domów mediowych Carat publikuje dziś zaktualizowane prognozy dotyczące światowego poziomu wydatków na reklamę w latach 2015–2016. Prognozy te są optymistyczne ze względu na pozytywne perspektywy w skali globalnej i regionalnej oraz stabilny wzrost w segmencie reklamy cyfrowej i mobilnej. Oparte na danych otrzymanych z 59 rynków z regionów obu Ameryk, Azji i Pacyfiku oraz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki najnowsze prognozy spółki Carat dotyczące globalnych wydatków na reklamę przewidują, że wydatki te wzrosną w 2015 roku o 4,0%, tj. do poziomu 529 mld USD, czyli nieco poniżej 4,6% przewidywanych w marcu 2015 roku. Natomiast w 2016 roku wydatki te mają wzrosnąć o 4,7%, co przełoży się na dodatkowe 25 mld USD. 

PEŁNY RAPORT I PROGNOZY ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKCJI DO POBRANI PO PRAWEJ STRONIE 

Najnowsze prognozy Carat uwzględniają tendencję do wzrostu wydatków na reklamę mobilną i filmy reklamowe online i potwierdzają dalszy stabilny rozwój segmentu mediów cyfrowych, co jasno wynika ze znacznego wzrostu przewidywanego udziału tego segmentu w całkowitych wydatkach na reklamę – z 24,3% w 2015 roku do 26,5% w 2016 roku. Na dziesięciu z analizowanych rynków, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie i Australii, segment cyfrowy jest teraz głównym wykorzystywanym medium pod względem wydatków. Oczekuje się, że Stany Zjednoczone dołączą do tej grupy w 2018 roku, kiedy to reklama cyfrowa wyprzedzi reklamę telewizyjną o ponad 4 mld USD.

Z perspektywy regionalnej spółka Carat potwierdza utrzymującą się w 2015 roku pozytywną tendencję rozwojową w większości regionów, chociaż na poszczególnych rynkach można zaobserwować znaczne wahania. Region Europy Zachodniej odnotował wzrost wydatków na reklamę o 2,6%, Ameryka Północna o 4,2%, Azja i Pacyfik o 4,1%, a Ameryka Łacińska o 12,7%. Dalszy wzrost wydatków na reklamę w Europie Zachodniej jest spowodowany znacznymi wydatkami na reklamę w 2015 roku w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (wzrost o odpowiednio 6,4% i 6,9%). Były wystarczająco wysokie, aby zrekompensować niestabilność polityczną w Grecji i powiązany z tym spadek wydatków na reklamę w tym roku (-12%), który odbiegał znacznie od 8-proc. wzrostu przewidywanego w marcu 2015 roku. Pomimo niewielkiego spadku prognoz ze względu na spowolnienie gospodarcze w Chinach region Azji i Pacyfiku w 2015 roku rozwija się pozytywnie dzięki wyższemu niż światowy wskaźnikowi wydatków na reklamę, który wzrósł o 4,1% za sprawą bardzo dobrych wyników osiągniętych w Indiach (11%) i coraz lepszych wyników w Australii (2,4%). Dane spółki Carat skłaniają również do optymistycznych prognoz na rok 2016. Przewiduje się, że w przyszłym roku we wszystkich regionach zwiększy się poziom wydatków na reklamę w ujęciu rocznym oraz że region Europy Środkowej i Wschodniej powróci na ścieżkę stabilnego wzrostu.

W podziale na media segment cyfrowy pozostaje jedynym kanałem, który gwarantuje dwucyfrowe wskaźniki wzrostu. W 2015 roku wzrost wydatków na reklamę cyfrową ma wynieść 15,7%, a w 2016 roku 14,3%. Jest to spowodowane wysokim popytem na reklamę mobilną i filmy reklamowe online, szczególnie w mediach społecznościowych. Oczekuje się, że wzrost wydatków na reklamę w ujęciu rocznym wyniesie w tym roku 51,2% w pierwszym z tych segmentów oraz 22% w drugim. Rynek rozwiązań typu programmatic również bardzo szybko się rozwija – w tempie 20% rocznie. Telewizja utrzymuje swoją pozycję. W 2015 roku jej udział na rynku wynosi 42,7%, a przewiduje się, że w 2016 roku może wzrosnąć o ponad 3% ze względu na znaczne zwiększenie oglądalności związane z nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi oraz wyborami w Stanach Zjednoczonych. Pomimo postępującego spadku wydatków na prasę* prognozy spółki Carat potwierdzają wzrost wydatków na reklamę w ujęciu rocznym we wszystkich innych segmentach. Według zaktualizowanych prognoz na rok 2015 wzrost wydatków na reklamę w segmencie kinowym ma wynieść 4,7% w ujęciu rocznym, w segmencie radiowym 1,3%, a w segmencie reklamy zewnętrznej 3,4%, przy czym prognozy dla dwóch ostatnich segmentów są nieco niższe niż te podane w marcu 2015 roku.EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
Obecnie przewiduje się, że wydatki na reklamę w Europie Środkowo-Wschodniej zmniejszą się w 2015 roku o 6,0%, czyli więcej niż przewidywano w marcu 2015 roku (-2,2%). Zmiana prognoz jest spowodowana większymi niż oczekiwane spadkami na głównym rynku tego regionu, jakim jest Rosja. Oczekuje się jednak, że wydatki na reklamę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zaczną wzrastać w 2016 roku. Ich wzrost ma wynieść wtedy 1,6%.

Jeżeli chodzi o inne rynki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w Polsce i Turcji – drugim i trzecim najważniejszym rynku tego regionu – przewiduje się niski, jednocyfrowy wzrost wydatków na reklamę w latach 2015 i 2016. Według prognoz rynek reklamy w Polsce wzrośnie o 3,7% w 2015 roku (wcześniej przewidywano 3,2%) i o 3,4% w 2016 roku (wcześniej przewidywano 3,2%). Prognozy dotyczące wydatków na reklamę w Turcji zostały zaktualizowane i obniżone z 3,0% do 2,0% w 2015 roku i z 5,7% do 3,0% w 2016 roku. Na pozostałych rynkach regionu w latach 2015 i 2016 przewiduje się zazwyczaj niski lub średni jednocyfrowy wzrost. Wyjątkami są tu Słowacja, gdzie przewiduje się spadek wydatków na reklamę o 0,8% w 2015 roku i o 0,2% w roku 2016, oraz Litwa, gdzie przewiduje się wzrost wydatków na reklamę o 6,1% w 2015 roku i o 7,2% w 2016 roku.

Rosyjska gospodarka ucierpiała na skutek znacznego spadku cen ropy naftowej oraz zachodnich sankcji po ubiegłorocznym zajęciu Krymu. Recesja w Rosji pogłębiła się wraz ze spadkiem PKB o 2,2% w pierwszym kwartale tego roku i o 3,5% w drugim kwartale. Sytuacja ta ma znaczny wpływ na rosyjski rynek reklamy. Przychody z reklamy spadły o 16% w pierwszej połowie 2015 roku. Spółka Carat przewiduje obecnie, że całkowite wydatki na reklamę spadną o 14,0% w 2015 roku. Dla porównania w marcu 2015 roku prognozy mówiły o spadku na poziomie 7,1%. Przewiduje się, że sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać, a tym samym wydatki na reklamę zaczną się zwiększać między drugim a trzecim kwartałem 2016 roku. Dodatkowe informacje:

•  Rynek mediów cyfrowych jest jedynym segmentem w Rosji, na który wydatki mają się zwiększyć w 2015 roku. Zgodnie z prognozami wzrost ten ma wynieść 5,7%. Segment filmów reklamowych online jest najszybciej rosnącym segmentem reklamy cyfrowej. Wzrost wydatków na ten segment wyniósł 15% w ujęciu rocznym. Wydatki na płatne reklamy w wyszukiwarkach nadal stanowią największą część wydatków na reklamę cyfrową. Udział tego segmentu wynosi 77% całkowitych wydatków na ten rodzaj reklamy. Przewiduje się, że w 2015 roku wydatki na płatne reklamy w wyszukiwarkach wzrosną o 10,8% w ujęciu rocznym.

•  Dominującym medium w Rosji pozostaje telewizja. Jej udział w całkowitych wydatkach na reklamę wynosi 44%, ale zmniejsza się na korzyść reklamy cyfrowej. W pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 20-proc. spadek wydatków na reklamę telewizyjną względem poprzedniego roku ze względu na znaczne cięcia budżetów na reklamy dla produktów wszystkich kategorii oprócz ochrony zdrowia.- KONIEC -

PEŁNY RAPORT I PROGNOZY ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKCJI DO POBRANI PO PRAWEJ STRONIE 

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Carat_ad_spend_pg11c.jpg

grafika | 1,15 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg2.jpg

grafika | 2,85 MB

Pobierz
Carat_Ad_spend_Sept15_FINAL.pdf

pdf | 1,37 MB

Pobierz
CARAT_Prognozy_2015_Wrzesie_.docx

docx | 155 KB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg6.jpg

grafika | 757 KB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg11b.jpg

grafika | 1,55 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg9.jpg

grafika | 739 KB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg10.jpg

grafika | 1,74 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg12.jpg

grafika | 1,03 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg7.jpg

grafika | 1,41 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg11a.jpg

grafika | 1,63 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg11d.jpg

grafika | 1,14 MB

Pobierz
Carat_ad_spend_pg5.jpg

grafika | 1,49 MB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.